Chuối non giú ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm cả đêm
Khóc rồi mẹ lại đánh thêm
Tiền đâu mà cưới vợ đêm cho mày?