Chim bay về núi tối rồi (2)
Để em toan liệu rửa nồi nấu cơm.