Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh (dựng phên)
Chèo bẽo nấu cơm nấu canh
Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm


Ghi chú: Bản Khánh Hòa câu 3: Chèo bẻo xắt bí nấu canh