Chính chuyên lấy được chín chồng (2)
Vò viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi
Không ngờ quang đứt lọ rơi
Bò la lổm ngổm chín nơi chín chồng