Ai về vườn nhãn Bạc Liêu,
Cho tôi nhắn gởi đôi điều vấn vương,
Rằng vùng ven biển thân thương,
Nhớ người đi mở đất góp công xây đời.