Ai về tôi hỏi đôi câu
Thôn trang tan nát vì đâu hỡi người
Nhà ngang ai đốt mấy mươi
Tóc tang ai tính mấy người chết oan
Bao vây ai đốt chợ làng
Đò ngang ai bắn máu loang đỏ đường?


Ghi chú: Trong chiến tranh, phe nào cũng phá hoại, công sự hoặc tài sản của đối phương để mong dành chiến thắng như đốt nhà, giật sập cầu, phá đường xe lửa đắp mô v.v. Chỉ có người dân là khổ trăm bề.