Ai kêu là rạch em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát thời con gái
Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng