Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn
Dạ thưa bà, con lớn mình ên