Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn (2)

Từ Ca dao - Tục Ngữ Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn
Dạ thưa bà, con lớn mình ên