Bảy đời họ mẹ còn hơn người dưng

Từ Ca dao - Tục Ngữ Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bảy đời họ mẹ còn hơn người dưng